Táto neziskovka – s módnymi koreňmi – využíva umenie na inšpiráciu k zelenému mysleniu