Dolanské dvojičky kráčajú po módnych stopách Emmy Chamberlainovej